วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

ให้นักศึกษา นำบทความ หัวข้อเรื่อง "เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์" ที่ได้เขียนแล้วในชั้นเรียน ในวันเสาร์แรกของการเรียนการสอน มา Up load ขึ้นบล็อกนี้ ภายในวันที่ 23 - 30 เมษายน 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น