วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

    การเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ผู้สอนไม่ได้เน้นให้ผู้เรียนมีความคิดเป็นของตนเองผู้สอนตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆให้อยู่ในกรอบเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีเรื่องต่างๆให้ปวดหัวดังนั้นจึงทำให้ผู้เรียนไม่มีความคิดเป็นของตัวเองไม่กล้าคิดไม่กล้าทำในสิ่งที่ตนเองอยากทำ ไม่กล้าแสดงออกเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้เรียนก็ได้แต่อยู่ในโลกแคบๆไม่มีความคิดใหม่ๆความคิดที่แปลกแหวกแนว จึงไม่เกิดการพัฒนาทางด้านความคิด
    ลองมองกลับกันถ้าให้ผู้เรียนแสดงความคิดเป็นผู้แสดงบทบาทควบคุมและกำกับเองแต่อยู่ในความดูแลของผู้สอนผู้เรียนก็จะเกิดความคิดเกิดจินตนาการเกิดความคิดใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์เพราะไม่ได้อยู่ในกรอบในกฎที่ตายตัวผู้เรียนสามารถคิดแบบไหนก็ได้ก็จะทำให้เค้ากล้าแสดงบทบาทได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารผู้สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวบ่อยๆก็จะเกิดทักษะทางด้านความคิดคิดบ่อยๆคิดเองก็จะเกิดการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งมีความคิดใหม่ๆสร้างสรรค์สามารถทำให้ตัวผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางด้านความคิด
    ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า การเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ผู้สอนให้ความคิดที่เป็นอิสระไม่ให้ผู้เรียนอยู่ในกรอบในกฎมากจนเกินไป ก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่้คิดได้ด้วยตัวเองและมีความกล้าแสดงออกมีทักษะในด้านความคิดมีความมั่นใจในความคิดของตนเองเกิดการพัฒนาตนทำให้ในอนาคตผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถมีศักยภาพคุณภาพนำไปสู่การพัฒนาชาติต่อไป
  

1 ความคิดเห็น:

  1. อ่านแล้วครับ ก็ยังมีที่พิมพ์ผิดบ้างเล็กน้อย ถ้าแก้ไขได้ก็ดีครับ
    อ.มุคลิส

    ตอบลบ