วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์

เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์  คือ  โดยให้ผู้เรียนใช้ความคิดในการแสดงความคิดเห็น  และสามารถทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการตอบคำถาม  โดยการใช้ทักษะของตัวเองในการตอบคำถาม 
   -  เวลาสอนนักเรียนเราควรแสดงท่าทางประกอบในการสอนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจเวลาที่เราสอน  นักเรียนจะได้ไม่เบื่อ และไม่เล่นในห้องเรียน 
   -  ควรมีเกมให้นักเรียนเล่นบ้างเพื่อทำให้นักเรียนได้ผ่อนคลายรู้สึกมีความสนุกสนานในการเรียน
   -  เวลานักเรียนไม่เข้าใจเราก็ควรอธิบายให้นักเรียนฟังอีกรอบ  ไม่ควรดุนักเรียนเพราะจะทำให้นักเรียนไม่กล้าถาม  ไม่กล้าแสดงออก 
   -  ควรให้นักเรียนแสดงควมคิดเห็นร่วมกันในห้องเรียน 
   -  สอนให้นักเรียนลองผิดลองถูก  เพราะสิ่งที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นไม่มีผิด  เป็นการแสดงความคิดของเรา 
   -  การเรียนการสอนที่ดี ควรยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  เพราะนักเรียนมีความแตกต่างกัน  มีความสามารถในการคิดและรับรู้ต่างกัน
   -  ควรมีกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันในห้องเรียน
   -  ถามเพื่อให้ผู้เรียนใช้ความคิด  วิเคราะห์ วิจารณ์
   -  สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
   -  เน้นและทบทวนประเด็นสำคัญของสาระการเรียนรู้ที่เรียน
   -  ผู้สอนไม่ควรใช้อารมณ์กับผู้เรียน 

1 ความคิดเห็น:

  1. ผมได้อ่านเรียบร้อยแล้วครับ ถ้าเป็นไปได้ คุณมุกธิดา ควรเข้าไปแก้ไข รูปแบบของ font ให้เป็นแบบและขนาดเดียวกันนะครับ
    อ.มุคลิส

    ตอบลบ